Mooring Equipment

Voor een bedrijf de complete range aan mooring equipment parametrisch in Solid Edge gemodelleerd.

Vanwege de grote diversiteit aan groottes en uitvoeringen was de tijdsinvestering te groot om alle mogelijke opties uit te werken. Daarom een systeem opgezet waarbij alle benodigde modellen (part, assembly, weldment en 2D drawing) worden gegenereerd vanuit een tabel met daarin de design gegevens van de verschillende genormeerde groottes.
Doordat dit normonderdelen zijn leent dit type product zich uitstekend voor parametrisch modelleren.

Paramatrisch opgezet zijn onder andere:
– Roller Fairleads (DIN81902)
– Panama Chocks (DIN81915)
– Warping Rollers (DIN81906 DIN81907)
– Bollards (DIN82607 DIN82603)